Arkiv

Opphør av bompengeinnkreving i Atlanterhavstunnelen

Onsdag den 01. juli 2020 er siste dag med innkreving av bompenger i Atlanterhavstunnelen.

Kunder som har avtale med Atlanterhavstunnelen AS vil få sin avtale avsluttet og et eventuelt forskuddsbeløp tilgode refundert i månedsskiftet juli-august. Kunder med negativ saldo vil motta en oppgjørsfaktura.

Man trenger ikke foreta seg noe spesielt ved avslutning da avslutning av avtale og oppgjør skjer automatisk. Ønsker du imidlertid ditt tilgodehavende utbetalt til et annet kontonummer enn det registrert på avtalen, vennligst kontakt vårt kundesenter snarest mulig.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!