Om prosjektet

Atlanterhavstunnelen:

Atlanterhavstunnelen er et tunnel- og broprosjekt på Nordmøre, som forbinder Kristiansund og Averøy, langs riksvei 64.  Tunnelen er ca 5 727 meter lang og ca250 meter dyp.

Prosjektet hadde byggestart i 2006, første salve på tunnelen var i uke 17, 2007. Den ble planlagt ferdig 2008, men ble forsinket på grunn av dårlig fjell. Gjennomslaget kom først den 19. mars 2009.

Lørdag 19. desember 2009 kl. 14.00 ble det åpnet for ferdsel gjennom Atlanterhavstunnelen. Innkrevingen av bompenger startet kl 15:00.

Atlanterhavstunnelen er Kristiansunds andre fastlandsforbindelse, Averøy er knyttet til fastland ved Atlanterhavsveien. Den første forbindelsen til fastland går over Freiøya, videre undersjøisk tunnel og broer i Krifastforbindelsen.Et fast veisamband bidrar til at distriktet knyttes bedre sammen, og at arbeidsmarkedsområdet og det offentlige og private servicetilbudet utvides. Dette vi slå positivt ut for næringslivet og bosettingen i Kristiansund-regionen.

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!